Menu
 
Bedrijven
 
 
Home
Assortiment
RSI
Oefeningen
Bedrijven
Contact

 


Verlaag het ziekte verzuim met de Powerball, voorkom dat mensen niet kunnen werken door RSI of Carpal Tunnel Syndroom. Las korte pauzes in voor u medewerkers en laat ze de powerball gebruiken u zult zien dat het werkt.Tevens is het erg leuk om de speedmeter erop te zetten en zo competities onderling te houden uiteraard alleen in de pauzes.De PowerBall leent zich echter ook uitstekend als relatiegeschenk voor uw klanten of personeel. Hij is met het eigen bedrijfslogo en/of naam leverbaar. Dit kan op de onderkant door middel van een zgn. domingsticker voor meer informatie hierover klikt u op contact .

Domming Sticker

RSI in het bedrijfsleven:

Bedrijven krijgen meer en meer te maken met het verschijnsel RSI. werknemers verzuimen steeds vaker, en een groot percentage van de WAO instroom is te danken aan RSI. Hieronder enkele feiten omtrent RSI in het bedrijfsleven:

 • Tussen 2000 en 2002 is het percentage RSI-klachten onder werknemers gestegen naar 28 procent (was 26 procent). Dit betekent dat in 2002 1.960.000 Nederlanders klachten aan arm, nek of schouder hadden, een toename van 140.000 ten opzichte van 2000 (TNO Arbeid, 2005).
 • Een studie onder de gehele Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder, meldt 102.000 mannen en 111.000 vrouwen met RSI (Uit: Feiten en cijfers Aandoeningen aan het Bewegingsapparaat, 2005 (Studie Klachten en Aandoeningen Bewegingsapparaat, RIVM, 2004).
 • In 2003 heeft een op de vijf mensen RSI-klachten (TNO Arbeid). 1 op de 10 personen met RSI-klachten bezoekt de huisarts, 1 op de 100 mensen meldt zich langer ziek dan 3 maanden ('Aan het werk met RSI', Body@Work, 2003).
 • Van de beroepsbevolking werkt 46 procent regelmatig met een beeldscherm. Nederland staat daarmee op nummer 1 in Europa.
  Mensen die veel met het toetsenbord werken en niet met de muis rapporteren ongeveer evenveel klachten als mensen die wel veel met de muis werken (TNO, Blatter en Bongers).
 • RSI-klachten komen het meest frequent voor bij degenen die helemaal niet met een beeldscherm werken én bij degenen die er juist 8 uur of meer mee werken (NEA 2003, TNO Arbeid).
 • RSI-klachten komen in 2000 voor bij 23 procent van de werkenden. Hoe jonger, hoe meer klachten. Beneden de 35 jaar meldt een kwart RSI-klachten. Onder de 55-plussers is dit 15 procent. Daarnaast melden vrouwen vaker RSI-klachten dan mannen (www.cbs.nl).

Feiten omtrent verzuim en WAO door RSI:

 • De Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden 2003, gecoördineerd door TNO Arbeid, geeft informatie over onderwerpen op arbo-gebied. Het rapport meldt dat 7 procent van de werknemers in de drie maanden voorafgaand aan de enquête hebben verzuimd als gevolg van RSI-klachten. Werknemers die zijn blootgesteld aan een bepaalde vorm van fysieke belasting rapporteren duidelijk meer RSI-klachten. Ook verzuimen zij vaker vanwege deze klachten, dan werknemers die niet hebben te maken met deze specifieke vorm van fysieke belasting.
 • RSI maakt 6 procent uit van de oorzaak van WAO-instroom. In de ICT-sector is dat het dubbele: 12 procent (www.arbobondgenoten.nl, maart 2005).
 • Ziekteverzuim door RSI (www.cbs.nl): 1997-19% - 1998- 16% - 1999- 21% - 2000-23%

Een veelheid aan factoren is in verband gebracht met het ontstaan van RSI. Behalve fysieke factoren, zoals overmatig krachtgebruik, het werken in moeilijke of statische houdingen en repeterende bewegingen kunnen ook organisatorische factoren, deadlines, sociale atmosfeer en stress op het werk bijdragen tot RSI. Ook niet aan het werk gerelateerde factoren zoals de persoonlijkheidsstructuur, de manier waarop met stress omgegaan wordt en de lichamelijke conditie/ bouw lijken bij te dragen aan RSI. Cijfers geven aan dat in bepaalde beroepsgroepen RSI vaker voorkomt. Deze beroepen lopen uiteen van lopende-bandwerkers tot administratief medewerkers, van kappers tot tandartsen en van metselaars tot beroepsmusici. In alle gevallen is er echter sprake van het veelvuldig uitvoeren van dezelfde soort bewegingen.

RSI is op een relatief gemakkelijke manier te bestrijden: door middel van preventie. zoals bij het onderdeel RSI ook wordt beschreven ontstaat RSI uit het veelvuldig herhalen van bepaalde handelingen met de handen. dit kan gemakkelijk bestreden worden door deze handen wat afwisseling te geven. dit kan in de vorm van het gebruik van de powerballs die op deze site worden aangeboden.
deze producten zijn een relatief kleine investering, als men kijkt naar de kosten die men kwijt is aan ziekteverzuim en reïntegratie.

  

Powerball.nl Powerball@digitalrevolution.nl